SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Ø  Sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda olunuz.

Ø  Hangi sınav salonunda sınava girmeniz gerektiği sınav programında belirtilmiştir. Gözetmenler tarafından aksi söylenmedikçe lütfen programda grubunuzun karşısında yazan sınav salonunda sınava giriniz.

Ø  Sınav salonuna kitap, defter, ders notu vb. ile girmek yasaktır. Bu malzemeler ancak kapalı bir çanta içerisinde sınav salonuna sokulabilirler.

Ø  Cep telefonları sınav süresince kapalı konumda ve öğrencinin ulaşamayacağı bir yerde tutulacaktır.

Ø  Öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vs. alışverişi yasaktır.

Ø  Oturulan sıraların üzerinde karalama veya not olmasından öğrenci sorumludur. Lütfen sınava başlamadan önce sıranızı kontrol ediniz. Böyle bir durum varsa gözetmeninizi sınav başlamadan önce bilgilendiriniz.

Ø  Öğrenciler çanta ile sınav salonuna girebilirler fakat sınav süresince çantalarını açamazlar. Bu sebeple ihtiyaçları olan malzemeleri sınavdan önce sıralarına çıkarmaları ve sınav süresince çantalarını ağızları kapalı şekilde yerde tutmaları gerekmektedir.

Ø  Öğrenci sınav kağıdını vermeden sınav salonunu hiçbir sebeple terk edemez.

Ø  Öğrenciler sınavları bitse bile ilk 20 dakika sınav salonunu terk edemezler.

Ø  Birden fazla sınava giren öğrenci, sınava ilk önce süresi kısa olan sınavdan başlayacaktır. Bu sınavı bitirip teslim ettiğinde girdiği diğer sınavın soruları verilecektir.

Ø  Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kağıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav kağıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kağıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.

Ø  Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.