DOÇ. DR. KEMAL ÇELİK

Anabilim Dalı : Hidrobiyoloji

Eğitim : Lisans, İstanbul Üniversitesi, 1992

Yüksek Lisans, Lamar Üniversitesi, A.B.D., 1996.

 

Doktora, Clemson Üniversitesi, A.B.D., 2000

Posta adresi : Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Yerleşkesi 10145 Balıkesir

Telefon : +90 (266) 612 10 00 / 1001

Fax : +90 (266) 612 12 15

E-mail : kcelik@balikesir.edu.tr

Akademik Ünvan Profili : Araş. Gör., Balıkesir Üniversitesi (1993-2000)

Yard. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi (2000-2007)

Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi (2007-...)

Yabancı Dili : İngilizce

Uzmanlık Alanları : Limnoloji/Plankton ekolojisi

Verdiği Dersler:

Lisans;

Limnoloji, Limnoloji Lab., Akuatik Ekoloji, Planktonoloji, Çevre Biyolojisi, Biyoistatistik

Lisansüstü;

Fiziksel Limnoloji, Kimyasal Limnoloji, Plankton Ekolojisi, Sığ Göl Ekolojisi, Su Kalitesi

Seçilmiş Yayınları:

  •  Çelik, K. ve T. Ongun, “Sapital and temporal dynamics in the steady-state dominance of  phytoplankton assemblages in a shallow  hypertrophic temperate lake (Lake Manyas, Turkey)”. Limnology, 9:115–123 (2008).
  • Çelik, K. ve T. Ongun, “Seasonal dynamics of phytoplankton assemblages across nutrient gradients in the shallow hypertrophic Lake Manyas, Turkey”, Lake and Reservoir Management, 22(3), 250-260, (2006).
  • Çelik, K., “Spatial and seasonal variations in chlorophyll-nutrient relationships in the shallow hypertrophic Lake Manyas, Turkey”, Environmental Monitoring and Assessment, 117, 261-269 (2006).
  • Çelik, K. ve J. Schindler, “The vertical distribution of phytoplankton assemblages of Lake James, North Carolina in relation to mixing depth and nitrate and phosphate concentrations”, The Ohio Journal of Science, 106 (4), 136-145 (2006).
  • Çelik, K., J. E. Schindler, W. J. Foris ve J. C. Knight, “Predator-mediated coexistence of exotic and native crustaceans in a freshwater lake?” Biological lnvasions, 5 (1), 451-454, (2002).
  • Çelik, K., J. E. Schindler, J. C. Knight ve W. J. Foris, “The Invasion of Dapnia Lumholtzi into Lake James, NC”. NALMS: 8th Annual Southeastern Lakes Management Conference, Clemson, (1999).