DOÇ. DR. ZELİHA ERDOĞAN

Anabilim Dalı : Hidrobiyoloji

Eğitim : Lisans, Selçuk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 1995.

Yüksek Lisans, Balıkesir Üniversitesi, 1998.

 

Doktora, Balıkesir Üniversitesi, 2003.

Posta adresi : Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145, Balıkesir/Türkiye.

Telefon : +90 (266) 612 10 00 / 1109

E-mail : zaka@balikesir.edu.tr

Akademik Ünvan Profili : Araş. Gör., Balıkesir Üniversitesi (1995-2004)

Yard. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi (2004-...)

Yabancı Dili : İngilizce

Uzmanlık Alanları : Balık biyolojisi, Balık sistematiği, Balık genetiği

Yayınlar :

A- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

1- Torcu, H. & Z. Aka, “A Study on the fishes of Edremit Bay (Aegean Sea)”, Turk J Zool, 24 (1), 45-61, (2000).

2- Türker Çakır, D., Torcu Koç, H.ve Z. Aka, “Morphology and length-weight relationship of spotted flounder (Citharus linguatula Linnaeus, 1758) (PISCES: CITHARIDAE) in the Edremit Bay, Northern Aegean Sea”, J of Biol. Faculty of Science, University of Istanbul (baskıda).

3- Torcu, H. Aka, Z. & A. İşbilir, “An Investigation on fishes of The Turkish Rebuplic of Northern Cyprus", Turk J Vet Anim. Sci, 25, 155-159, (2001).

4-Turan, C., Aka, Z., Türkiye Denizlerinde Bulunan Bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun Otolit Şekil Analizi ile Stok Tespiti, Türk Sucul Yaşam Dergisi (yayına kabul edildi).

5- Turan, C., Karcıoğlu, M., Turan, F., Aka, Z., Yıldırım, Y., Capoeta damascina (Valenciennes, 1842) ve Capoeta barroisi (Lortet, 1894) Türlerinin Morfolojik Farklılıkları, Türk Sucul Yaşam Dergisi (yayına kabul edildi).

B- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

1- Aka, Z. Torcu Koc, H. ve C., Turan, “A study on the growth of the anchovy (Engraulis encrasicolus (Linneaus., 1758) in Turkish Seas”, Pakistan J Biol. Sci., 7 ( ), cc-cc, (2004).

2-  Koc Torcu, H. Türker Cakır, D. ve Z. Aka, “Age, growth, sex ratio, spawning season and mortality of Annular Bream, Diplodus annularis Linneaus (1758) (Pisces: Sparidae) in Edremit Gulf (Aegean Sea)”, Pakistan J Biol. Sci., 5 (10), 1126-1130, (2002).

C- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özetleri Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler :

1-Torcu, H., Çelik,Ö., Aka, Z., Türker, D., Ege Denizi Edremit Körfezi’nde Berlam Balığı (Merluccius merluccius, Linnaeus,1758) Populasyonunun Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştıma, IX. Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir-Isparta, Cilt II, 152-162.

2-Turan, C., Aka, Z., Türkiye Denizlerinde Bulunan Bakalyaro (Merluccius merluccius)’ nun Otolit Şekil Analizi ile Stok Tespiti, Ulusal Su Günleri, 2003, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

3-Turan, C., Karcıoğlu, M., Turan, F., Aka, Z., Yıldırım, Y., Capoeta capoeta ve Capoeta trutta Türlerinin Morfolojik Farklılıkları, Ulusal Su Günleri, 2003, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

D- Görev aldığı araştırma projeleri :

1-

E- Katıldığı ya da düzenlediği kongre ve sempozyumlar :

1-

Kişisel web sayfası :