ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Olga Sak

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi

1991 - 1995

Yüksek Lisans

Biyoloji

Ege Üniversitesi

1995 - 1998

Doktora

Biyoloji

Balıkesir Üniversitesi

1998 - 2004

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

 

In vitro Vitis vinifera L. cv. Sultani’de Kalsiyum Değişiminin Kallogenez ve Regenerasyon Üzerine Etkisi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kamil Yürekli

 

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı :

 

Cypermethrinin Pimpla turionellae L. (Hym.; Ichneumonidae), Toplam Protein, Lipit ve Karbohidrat Miktarı ile Hemositlerine Etkisi.

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Uçkan

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

 Fen Edebiyat Fakültesi - Balıkesir Üniversitesi

1997 - 2004

Dr. Arş. Gör.

 Fen Edebiyat Fakültesi - Balıkesir Üniversitesi

2004 - 2006

Yar. Doç. Dr.

 Fen Edebiyat Fakültesi - Balıkesir Üniversitesi

2006 - 2011

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi - Balıkesir Üniversitesi

2012 -

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 

1- Sakin, Ö., “Konağa Verilen 5-Aza-dC’nin Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae)’ın  Toplam Lipit ve Yağ Asidi Miktarlarına Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi, 2007 - 2009.

 

2- Budak, B., “Konağa Verilen 5-Aza-dC’nin Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae)’ın Larva ve Puplarında Toplam Lipit ve Yağ Asidi Miktarlarına Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi, (2008 Bahar – 2009 Güz Dönemi Danışmanlık ve Tez Yönetimi).

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

 

Yoktur.

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

1- Biyolojik Kontrol Açısından Önemli Bazı Parazitoitlerin İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi, 2000/02,  Proje Araştırmacısı, 2000 (Tamamlandı).

 

2- Pestisite Bağlı Pimpla turionellae L. (Hym; Ichneumonidae)da Hemositler ile Toplam Lipit, Protein ve Karbohidrat Miktarındaki Değişimler, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi, 2001/9, Proje Araştırmacısı, 2001 (Tamamlandı).

 

3- Marmara Denizinde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus (L. 1758) ve Sardalya (Sardina pilchardus (Walbaum, 1792))'nın Karaciğer, Kas ve Gonatlarında Glikojen, Lipit ve Protein İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi, 2006/05, Proje Araştırmacısı, 2006 (Tamamlandı).

 

4- Endoparazitoit Pimpla turionellae Zehirinin ve Parazitlemenin Konak Hemolenf Proteinleri, Serbest Aminoasitleri ve Hemositlerine Etkileri, TÜBİTAK Projesi, TBAG 106T255, Proje Araştırmacısı, 2006 (Tamamlandı).

 

5- Apanteles galleria (Wilkinson) (Hym.; Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galleria mellonella L. (Lep.; Pyralidae)nin Total Lipit ve Yağ Asidi Bileşimleri, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi, 2007/15, Proje Yöneticisi, 2007 (Tamamlandı).

 

6- Endoparazitoit Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera; Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Hemositlerine Etkileri, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi, 2007/49, Proje Yöneticisi, 2007 (Tamamlandı).

 

7- Konağa Verilen 5-Aza-dCnin Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae)ın Larva, Pup ve Erginlerinde Toplam Lipid ve Yağ Asidi Miktarları ile Konak Tür, Achoria grisella F. (Lepidoptera: Pyralidae)ın Biyolojik Özelliklerine Etkileri, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, TBAG 109T004, Proje Yöneticisi, 2009 (Tamamlandı).

 

 

 

İdari Görevler:

 

1- Bölüm Başkan Yrd. (Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2006-2009)

 

2- Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Enst. 2008-..)

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 

Yoktur.

 

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

Sitoloji

2

--

161

Biyolojik Kontrol (Seçmeli)

2

--

32

Sistematik Zooloji Lab. A  

--

3

45

Bitirme Çalışması

--

2

8

İlkbahar

Hayvan Fizyolojisi

4

--

144

Hayvan Fizyolojisi Lab. A

--

2

96

Bitirme Çalışması

--

2

8

2011-2012

Güz

Sitoloji

2

--

150

Sistematik Zooloji Lab. A  

--

3

55

Bitirme Çalışması

--

2

8

Hayvanlarda Beslenme ve Fizyolojik Aktivite(Lisansüstü)

3

--

1

İlkbahar

Hayvan Fizyolojisi

4

--

140

Hayvan Fizyolojisi Lab. A

--

2

90

Bitirme Çalışması

--

2

8

 

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1.  Uçkan, F., E. Ergin, S. Sinan ve O. Sak, “Morphology of the Reproductive Tract and Ovariole Histology of Apanteles galleriae (Hymenoptera: Braconidae) Reared on Two Host Species”, Pakistan J. Biol. Sci., 6(16), 1389-1395 (2003).

 

A2.  Nurullahoğlu, Z.Ü., F. Uçkan., O. Sak ve E. Ergin, “Total Lipid and Fatty Acid Composition of Apanteles galleriae and Its Parasitized Host”, Ann. Entomol. Soc. Am., 97(5), 1000-1006 (2004). (SCI).

 

A3.  Sak, O., F. Uçkan ve E. Ergin, “Effects of Cypermethrin on Total Body Weight, Glycogen, Protein, and Lipid Contents of Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)”, Belg. J. Zool., 136(1), 53-58 (2006). (SCI). (Doktora Tezimden)

 

A4.  Ergin, E., F. Uçkan, D.B. Rivers ve O. Sak, “In Vivo and in Vitro Activity of Venom from the Endoparasitic Wasp Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)”, Arch. Insect Biochem. Physiol., 61(2), 87-97 (2006). (SCI).

 

A5.  Uçkan, F., Ş. Hepçorman Şengül, O. Sak ve M. Korkmaz, “Effects of 5-Aza-2´-deoxycytidine on Biological Parameters of Larval Endoparasitoid Apanteles galleriae (Hymenoptera: Braconidae) and on Its Host Achoria grisella (Lepidoptera: Pyralidae)”, Ann. Entomol. Soc. Am., 100 (2), 265-269 (2007). (SCI).

 

A6.  Sak, O., E.E. Gülgönül ve F. Uçkan, “Effects of Cypermethrin Exposed to Host on the Developmental Biology of Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae)”, Ann. Entomol. Soc. Am., 102 (2), 288-294 (2009). (SCI).

A7.  Er, A., F. Uçkan, D.B. Rivers, E. Ergin ve O. Sak, “Effects of Parasitization and Envenomation by the Endoparasitic Wasp Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) on Hemocyte Numbers, Morphology, and Viability of Its Host Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)”, Ann. Entomol. Soc. Am., 103(2): 273-282, (2010). (SCI).

 

A8.  Uçkan, F. ve O. Sak, “Cytotoxic Effect of Cypermethrin on Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Larval Hemocytes”, Ekoloji, 19(75): 20-26, (2010). (SCI-Expanded). (Doktora Tezimden)

 

A9.  Er, A., F. Uçkan, D.B. Rivers ve O. Sak, “Cytotoxic Effects of Parasitism and Application of Venom From the Endoparasitoid Pimpla turionellae on Hemocytes of the host Galleria mellonella”, J. Appl. Entomol., (2010), 135: 225-236, (2011). (SCI).

 

A10.  Sak, O., E. Ergin, F. Uçkan, D.B. Rivers ve A. Er, “Changes in the hemolymph total protein of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) after parasitism and envenomation by Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae)”, Turk J. Biol., 35: 425-432, (2011). (SCI-Expanded).

 

A11.  Er, A., O. Sak, E. Ergin, F. Uçkan ve D.B. Rivers, “Venom-induced immunosuppression: an overview of hemocyte-mediated responses”, Psyche, doi: 10.1155/2011/276376, (2011).

 

A12.  O. Sak, F. Uçkan, E. Ergin, H. Altuntaş, A. Er, “Effects of parasitism and envenomation by Pimpla turionellae on hemolymph free amino acids of Galleria mellonella”, (2012) (Yayına gönderildi).

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1.  Sak, O., F. Uçkan ve E. Ergin, Effects of Cypermethrin on Galleria mellonella Pupation and Total Protein of Pimpla turionellae,” 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, 148, 2003.

 

B2.  Er, A., F. Uçkan, O. Sak ve D.B. Rivers, “Cytotoxic effects of parasitism and application of venom from the endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) on hemocytes of the host Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)”, IXth European Congress of Entomology, Budapeste, 182, 2010.

 

B3.  Sak, O., F. Uçkan, E. Ergin, H. Altuntaş ve A. Er, “Effects of Parasitism and Envenomation by the Endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) on Hemolymph Free Amino Acids of the Host Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)”, Sixth International Symposium on Molecular Insect Science, Amsterdam / The Netherlands, 2011.

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Yoktur.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. Altun, O. ve A. K. Yürekli, “Vitis vinifera L. Cv. Sultani (Vitaceae)’de In vitro Kalsiyum Değişiminin Kallogenez ve Regenerasyon Üzerine Etkisi”, BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 4-12 (2000). (Yüksek Lisans Tezimden)

 

D2. Sak, O. ve F. Uçkan, “Cypermethrinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Puplaşma ve Ölüm Oranlarına Etkisi”, Uludağ Arıcılık Dergisi, 9(3): 88-96, (2009). (Doktora Tezimden)

 

D3. Uçkan, F., Z.Ü. Nurullahoğlu, O. Sak ve R. Öztürk, “Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nin Toplam Lipit ve Yağ Asidi Bileşimleri”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2): 89-95, (2009).

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. Altun, O. ve A. K. Yürekli, “Vitis vinifera L. Cv. Sultani’de In vitro Kalsiyum Değişiminin Kallogenez ve Regenerasyon Üzerine Etkisi”, 14. Ulusal Biyoloji Kongresi, 63, Samsun, 1998.

 

E2. Uçkan, F., E. Ergin, S. Öznur ve O. Sak, “İki Konak Tür Üzerinde Yetiştirilen Apanteles galleriae (Hymenoptera; Braconidae)'nın Üreme Sistemi Morfolojisi ve Ovaryum Histolojisi”, 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, 64, Malatya, 2002.

 

E3. Sak, O., F. Uçkan ve E. Ergin, “Konağa Verilen Cypermethrin’in Pimpla turionellae (L.) (Hym.: Ichneumonidae) Toplam Glikojen ve Lipit Miktarına Etkileri”, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4. Seksiyon, 30, Adana, 2004.

 

E4. Uçkan, F., Ş. Hepçorman Şengül, M. Korkmaz ve O. Sak, “Konak Larvasına Verilen 5-Aza-dC’nin Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hym.: Braconidae) Biyolojisine Etkileri”, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4. Seksiyon, 31, Adana, 2004.

 

E5. Ergin, E., A. Şahin, F. Uçkan ve O. Sak, “Parazitlenmiş Konak Larvasına Verilen Cypermethrin’in Apanteles galleriae Wilkinson (Hym.: Braconidae) Biyolojisine Etkileri”, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4. Seksiyon, 6, Adana, 2004.

 

E6. Sak, O., E. E. Gülgönül ve F. Uçkan, “Konağa Verilen Cypermethrinin Parazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın Gelişim Biyolojisine Etkileri”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji Seksiyonu, 327, Kuşadası-Aydın, 2006.

 

E7. Sak, O. ve Z. Erdoğan, “Marmara Denizi’nde Yaşayan Sardalya (Sardina pilchardus (Walbaum, 1792))'nın Farklı Dokularında Toplam Protein Miktarının Mevsimsel Değişimi”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Genel Biyoloji Seksiyonu, 181, Kuşadası-Aydın, 2006.

 

E8. Er, A., F. Uçkan, E. Ergin ve O. Sak, “Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Toplam ve Farklı Hemosit Sayılarına Etkileri”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, 220-221, Trabzon, 2008.

E9. Uçkan, F., D. Meram, A. Er ve O. Sak, “Parazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Omurgalı Hormonları”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, 221, Trabzon, 2008.

 

E10. Sak, O., E. Ergin, F. Uçkan ve A. Er, “Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Pup Hemolenfi Toplam Protein Miktarına Etkileri”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, 549, Trabzon, 2008.

E11. Uçkan, F., Z. Ü. Nurullahoğlu, O. Sak ve R. Öztürk, “Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Toplam Lipit Ve Yağ Asidi Bileşimleri”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, 548-549, Trabzon, 2008.

 

E12. Sak, O. ve Z. Erdoğan, “Marmara Denizi’nde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus (L., 1758))’nin Protein Miktarındaki Mevsimsel Değişim”, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 360, Rize, 2009.

 

E13. Erdoğan, Z. ve O. Sak, “Marmara Denizi’nde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus (L., 1758))’nin Lipit Miktarındaki Mevsimsel Değişim”, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 361, Rize, 2009.

 

E14. Sak, O. ve F. Uçkan, Cypermethrin’in Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Larvalarında Hemositler Üzerine Sitotoksik Etkisi”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hayvan Biyolojisi, 736-737, Denizli, 2010.

 

 

F. Diğer Bilimsel Etkinlikler :

 

a) Hakemlik

 

        Uluslararası dergilerde hakemlik

        Journal of the Entomological Research Society (JERS)

 

        Ulusal dergilerde hakemlik

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

c) Kurslar

 

Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler, Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu, 27 Ağustos-03 Eylül, Kuşadası-Aydın, 2000.

 

 

d) Jüri Üyelikleri

 

1- Aylin Tüven, Balıkesir Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2006.

2- Deniz Meram, Balıkesir Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2007.

 

3- Cennet Karadaş, Balıkesir Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2008.

 

4- İpek Haftacı, Kocaeli Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2010.

 

5- Hüseyin Deniz ÖNER, Ege Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2010.

 

6- Aylin ER, Balıkesir Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2011.

 

 

e) Seminer veya Konferans Düzenleme

 

Seminer: “Yerli Bal Arısı Irklarının Korunması ve Islah Edilmesinin Önemi, Dünya'daki Bal Arısı Hastalık ve Zararlılarına Karşı Yeni Yaklaşımlar”, Washington State Üniversitesi Entomoloji Bölümü’nden Dr. Devrim Oskay, 02.12.2008.

 

 

 

f) Gönüllü Olarak Çalışılan Projeler

 

1- 1993-1995 Üreme Sezonlarında Dokuz Eylül Üniversitesi, Viyana Üniversitesi (Avusturya) ve T.C. Çevre Bakanlığı Desteği ile Fethiye Sahili Deniz Kaplumbağaları Populasyonunu Araştırma Projelerinde Gönüllü Öğrenci.

 

2- 1996-1997 Üreme Sezonlarında Dokuz Eylül Üniversitesi ve T.C. Çevre Bakanlığı ÖÇK Kurumu Desteği ile Belek Sahili Deniz Kaplumbağaları Populasyonunu Araştırma Projelerinde Gönüllü Öğrenci.