YARD. DOÇ. DR. SERDAR SAK

Anabilim Dalı : Zooloji

Eğitim : Lisans,

Yüksek Lisans,

 

Doktora,

Posta adresi : Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145, Balıkesir/Türkiye.

Telefon : +90 (266) 612 10 00 / 1003

E-mail : ssak@balikesir.edu.tr

Akademik Ünvan Profili : Araş. Gör., Balıkesir Üniversitesi (1998-...)

Yabancı Dili : İngilizce

Uzmanlık Alanları : Kopepodlar, Deniz kaplumbağaları

Yayınlar :

A-Makaleler

1-       Sak, S. & Baran, İ. (2001) Research on the Sea Turtle Population Of Belek Beach. Turk. J. Zool. 25; 361-367.

2-       Türkozan, O., Ilgaz, Ç., Sak, S. (2001) Carapacial scute variation in Loggerhead Turtles, Caretta caretta. Zoology in the Middle East. 24; 137-142.

3-       Karaytug, S., Sak, S. ve Alper A (2004). Parasitic Copepod Lernaeopoda galei Krøyer, 1837 (Copepoda: Siphonostomatoida): A First Record from the Turkish Seas. Turk. J. Zool. 28; 123-128.

4-       Karaytug, S., Sak, S. ve Alper, A (2004). Comparison of Female Antennules in Some Genera of Cyclopidae (Copepoda, Cyclopoida): Their Significance for Phylogeny. Turk. J. Zool. 28; 129-134.

 

B-Bildiriler

1- Baran, İ., Türkozan, O., Ilgaz, Ç., Sak, S. (1997) Türkiye’deki Deniz Kaplumbağaları ve Koruma Tedbirleri. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 97 Konferansı Bildiriler Kitabı. 24-27 Haziran 1997, Ankara.

2- Karaytuğ S., Sak S., Alper A. (2002) Cyclopidae (Copepoda: Cyclopoida) Familyasına Dahil Bazı Genuslara Ait Türler Arasında Birinci Anten Karşılaştırması Ve Sistematikteki Önemi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. 4 -7 Eylül 2002, Malatya.

 

C-Posterler

 

1- Karaytuğ S., Sak S., Alper A. Parazitik kopepod Lernaeopoda galei Kroyer, 1837 (Copepoda: Siphonostomatoida): Türkiye Denizlerinden Yeni Kayıt. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. 4-7 Eylül 2002, Malatya.

 

D-Projeler

 

1-       Karadeniz’in Sığlık ve Gel Git Zon ve Kumlu Sahil Habitatlarında yaşayan Harpacticoid Kopepodların Sistematiği ve Biyoçeşitliliği.  Tübitak, Tbag-1962 (100T120) nolu projede yardımcı eleman. (Halen devam etmekte).

2-       Balıkesir’in Marmara ve Ege Denizi Kıyı Şeridi İçerisinde Kalan Sığlık gel-git Zon ve Kumlu Sahil Habitatlarında Yaşayan Harpacticoid Kopepodların Biyoçeşitliliği ve Taksonomisi üzerine araştırmalar. Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu 2001/7 Nolu projede yardımcı eleman. (Halen devam etmekte)

3-       Systematics and phylogeny of interstitial copepods of the Black Sea coast [with Dr. Rony HUYS, The Natural History Museum, London, ENGLAND]. Ortak yürütülüyor.

4-       Arenopontiidae (Copepoda: Harpacticoida) Familyasının Taksonomisi ve Filogenisi. Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı eleman. (Doktora projesi)

 

D- Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 

1- XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. 4-7 Eylül 2002. Malatya.

Kişisel web sayfası :