PROF. DR. HATİCE TORCU KOÇ

Anabilim Dalı : Hidrobiyoloji

Eğitim : Lisans, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1984

Yüksek Lisans, Dokuz Eylül  Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 1987.

 

Doktora, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD., 1995.

Posta adresi : Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145, Balıkesir/Türkiye.

Telefon : +90 (266) 612 10 00 / 1102

E-mail : htorcukoc@hotmail.com

Akademik Ünvan Profili : Araş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD. (1986-1995)

Yard. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,  Hidrobiyoloji ABD. (1995-2005)

Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD. (2005-...)

Yabancı Dili : İngilizce

İdari Görevleri : Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. (2000-...)

Yayınlar :

A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1- Torcu Koç, H., Erdoğan, Z, Tinkçi, M., Treer, T, Age, growth and reproductive characteristics of chub, Leuciscus cephalus (L. 1758) in the Ikizcetepeler Dam Lake (Balikesir), Turkey, J. Appl. Ichthyol., (in press) (SCI).

2-Torcu Koç, H., Aka, Z., Treer, T, A review of length-weight relationships of fishes from freshwaters of Turkey, J. Appl. Ichthyol., 22 (4) (2006), 264-270 (SCI).

 

3-Torcu Koç, H., Erdoğan, Z., Coz-Rakovac, R.,  The occurence of Ligula intestınalıs (L.) observed in chub ( Leuciscus cephalus L.) from Çaparlıpatlak Dam Lake, Ivrindi-Balıkesır, Turkey, Periodicum Biologorum, 108 (2) (2006), 183-187 (SCI).

4-Torcu Koc, H., Türker Cakır., D., Dulcic, J., Age, growth and mortality of the comber, Serranus cabrilla L. (Serranidae) in the Edremit Bay (NW Aegean Sea, Turkey), Cybium, no 1, (2004), 28, 19-25 (SCI)

5-Aka, Z., Torcu Koç, H., Turan, C., A Study on the Growth of the Anchovy (Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)) in Turkish Seas, Pakistan Journal of Biological Sciences, 7 (7) (2004), 1121-1126.

6-Torcu Koç, H., Erdogan, Z., Türker Çakir, Nerlovic, V., J.Dulcic, Sexual dimorphism in the lesser-spotted dogfish, Scyliorhinus canicula in Edremit Bay, Turkey. 2004. Annales Ser. Hist. Nat., 14 (2): 165-170.

7-Torcu Koç, H., Erdogan, Z., Dulcic, J., A review of lenght-weigth relatioships of marine fishes of Turkey. 2004. Annales Ser. Hist. Nat., 14 (2): 197-218.

8-Torcu Koç H., D. Türker Çakır, Aka, Z, Age, Growth, Sex-Ratio, spawning Season and Mortality of Annular Bream, Diplodus annularis Linnaeus (1758) (Pisces: Sparidae) in Edremit Gulf (Aegean Sea), Pakistan Journal of Biological Sciences, 5 (10) (2002), 1126-1130.

9-Türker Çakır, D., Torcu Koç H., Feeding habits of Serranus cabrilla (Serranidae) in Edremit Bay (Northern Aegean Sea), Pakistan J Biol., Sci., 5 (10), (2002), 1131-1134.

 

B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bidiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1-Türker-Çakır, D., Torcu Koç, H., Z. Aka, Some Biological Aspects of the Lesser Spotted Dogfish Scyliorhinus canicula (Linneaus, 1758) in the Edremit Bay (Northern Aegean Sea), Turkey, The Proceedings of the International Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fish with Emphasis on Southern and Eastern Mediterranean, Publication no: 23, 17-27, October 2005, İstanbul, Organised by Turkish Marine Research Foundation, UNEP, MAP, and RAC/SPA.

2-Basusta, N., Girgin Basusta, A., Torcu Koc, H., Distribution of Lessepsian Fishes in the Turkish Mediterranean Coasts, Proc. Lessepsian Migration Workshop, 2002, Gökçeada, no 9, 100-107, Turkish Marine Research Foundation.

 

3-Torcu, H., Mater, S., Fethiye ve Mersin Körfezi (Upeneus moluccensis Bleeker, 1855) Paşa Barbunyası Balığının Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma, Proc. Mediterranean Fisheries Congress, 1997, İzmir, 545-554.

 

C-Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

D-Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1-Öğretmen, F., Yılmaz, F., Torcu Koç, H., An Investigation of Fishes of Gökova Bay (Southern Aegean Sea ), Journal of Science and Technology, University of Balikesir, vol, 7, no 2 (2005), 19-36.

 

2-Torcu Koç, H., Aka, Z., D,Türker, Fishes of Saros Bay (Northern Aegean Sea ), Journal of Science and Technology, University of Balikesir, vol, 6, no 2 (2004), 4-12.

 

3-Torcu Koç, H., Fishes of Bandırma Bay (Sea of Marmara), Journal of the Institute of Science and Technology of Balikesir University vol, 6, no 2 (2004), 13-26.

 

4-Torcu Koç, H., Türker, D., Z. Aka, Morphology and Length-Weight Relationship of Spotted-Flounder (Citharus linguatula, Linneaus, 1758) (Pisces: Citharidae) in Edremit Bay, Northern Aegean Sea, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Dergisi, vol, 66, (2005), 33-43.

 

5-Torcu, H., Aka,Z., İşbilir, A., An Investigation on Fishes of the Turkish Rebuplic of Northern Cyprus, Turk J. Vet. Anim. Sci. 25 (2001), 155-159 (SCI).

 

6-Torcu, H., Aka, Z., A Study on the Fishes of Edremit Bay (Aegean Sea), Turk. J. Zool., 24 (1) (2000) , 45-61.

 

7-Torcu, H., Mater, S., Lessepsian Fishes Spreading on the coasts of the Mediterranean Sea and Southern-Aegean Sea of Turkey, Turk. J. Zool., 24 (2) (2000) , 139-148.

 

8-Çelik, Ö., Torcu, H., Ege Denizi Edremit Körfezi Barbunya Balığı (Mullus barbatus Linneaus, 1758)’nın Biyolojisi Üzerine Araştırmalar, Turk J. Vet. Anim. Sci. 24 (2000), 287-295 (SCI)

E-Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bidiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1-Erdoğan, Z., Turan, C., Torcu Koç, H., Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi Hamsi 
(Engraulis encrasicolus (L., 1758)) Populasyonlarının Otolit Şekil Analizi İle Ayırımı, XIII. Ulusal Su 
Ürünleri Sempozyumu, 2005, Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Çanakkale.

2-Aka Erdoğan, Z.,Torcu Koc, H., Kedi Balığı (Scyliorhinus canicula, 1758)’nda Eşeysel Dimorfizm, Ulusal Su Günleri, 2004, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İzmir.

 
3-Torcu, H., Çelik,Ö., Aka, Z., Türker, D., Ege Denizi Edremit Körfezi’nde Berlam Balığı 
(Merluccius merluccius, Linnaeus,1758) Populasyonunun Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştıma, IX. 
Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir-Isparta, Cilt II, 152-162.    

 

5-Torcu, H., Fethiye ve Mersin Körfezi Upeneus moluccensis Bleeker, 1855) Paşa Barbunyası Balığının Metrik ve Meristik Karakterlerinin Karşılaştırılması, 2.Spil Fen Bilimleri Kongresi, Fen Bilimleri Serisi, (Biyoloji), no. 1, 46-51, 1997, Manisa.

 

6-Torcu, H., Fethiye ve Mersin Körfezi (Saurida undosquamis Richarson, 1842) Iskarmoz Balığının Metrik ve Meristik Karakterlerinin Karşılaştırılması, 2.Spil Fen Bilimleri Kongresi, Fen Bilimleri Serisi, (Biyoloji), no. 1, 46-51, 1997, Manisa

 

7-Mater, S., Torcu, H., Fethiye ve Mersin Körfezi (Saurida undosquamis Richarson, 1842) Iskarmoz Balığının Biyolojisi Üzerine Bir Araştıma, XIII, Ulusal Biyoloji Kongresi, 1997, Cilt V: 178-189, İstanbul, 1996.

 

8-Torcu, H., Türker, D., Mater, S., Ege Denizi Edremit Körfezi’nde Asıl Hani Balığı (Serranus cabrilla Linneaus, 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Ön Çalışma, III,Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, 1998, 611-617, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 

Yönetilen yüksek lisans tezleri :

1-Çelik, Ö., Ege Ege Denizi Edremit Körfezi Barbunya Balığı (Mullus barbatus Linneaus, 1758)’nın Biyolojisi Üzerine Araştırmalar, Balıkesir Üniversitesi, 1997.

2-Türker, D., Ege Denizi, Edremit Körfezi’nde Sardalya Balığı (Sardina pilchardus Walbaum, 1792)’nın Yumurta ve Larvalarının Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, Balıkesir Üniversitesi, 1998

3-Bulgen, K., Balıkesir İli, İvrindi-Yeşilköy Göleti Leuciscus cephalus (Linneaus, 1758) Tatlı Su Kefali’nin Biyolojisi ve Gölette Bulunan Balıkların Sistematiği, Balıkesir Üniversitesi, 1999.

4-Tinkçi, M., Balıkesir, İkizcetepeler Baraj Gölü Leuciscus cephalus (Linneaus, 1758) Tatlı Su Kefali’nin Biyolojisi ve Gölette Bulunan Balıkların Sistematiği, Balıkesir Üniversitesi, 2000.

5-İkiz, M., Ege Denizi, Dikili Balıklarının Taksonomik Konumu ve Biyolojik Özellikleri, Balıkesir Üniversitesi, 2003.

6-Gıcılı, S., Ege Denizi, Edremit Körfezi’nde Sardalya Balığı (Sardina pilchardus Walbaum, 1792)’nın Biyolojik Özelliklerinin Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi, 2005 (Devam ediyor)..

7-Yoksel, H., Kuzey Doğu Akdeniz (İskenderun Körfezi)’de bulunan Iskarmoz balığı, Saurida undosquamis (Richardson, 1848)’nın Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi, 2006 (Devam ediyor)

Yönetilen yüksek lisans tezleri :

1-Aka, Z., Türkiye Denizlerinde Bulunan Avrupa Hamsisi, Engraulis encrasicolus (L., 1758)’nin Morfolojik ve Genetik Yapısının İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi, 2003

Projelerde aldığı görevler:

1-Akdeniz ve Güney Ege sahillerinde yayılış gösteren Indo-Pasifik kökenli balık türleri ve Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855) Paşa Barbunyası ile Saurida undosquamis (Richardson, 1848) Iskarmoz Balığının biyolojisi ve ekolojisi üzerine araştırmalar, S.Ü. Araştırma Fonu, 91/052 (Proje Yürütücüsü)

2-Ege Ege Denizi Edremit Körfezi Barbunya Balığı (Mullus barbatus Linneaus, 1758)’nın Biyolojisi Üzerine Araştırmalar, Balıkesir Üniversitesi, Araştırma Fonu, 1997/7. (Proje Yürütücüsü)

 

3-Türkiye Denizlerinde Bulunan Hamsi, Engraulis encrasicolus (L., 1758)’nin Morfolojik ve Genetik Yapısının İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi, 2003. (Proje Yürütücüsü)

 

4-Marmara Denizi, Bandırma Körfezi’nde Bulunan Hamsi, Engraulis encrasicolus (L., 1758) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi, 2004 (Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü).

Son 5 yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

a-Lisansüstü

Lessepsiyen Göç, Balık Hastalıkları, Balıkçılıkta Populasyon Analizleri, Balıklarda Beslenme ve büyüme, Balık Stokları, Estuarin (Nehir ağzı) Ekosistemler, Zehirli, Elektrikli ve Işıklı Canlılar, Kültür Balıkçılığı

b-Lisans

Sistematik Zooloji II, Histoloji , Akvaryumculuk, Embriyoloji, Deniz Biyolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Parazitleri

 

Kişisel web sayfası :