PROF. DR. GÜLENDAM TÜMEN

Anabilim Dalı : Genel Biyoloji

Eğitim : Lisans, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi (Eczacılık) 1974

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi  (Farmakognozi). 1981

 

Posta adresi : Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145, Balıkesir/Türkiye.

Telefon : +90 (266) 612 10 00 / 1103

E-mail : tumen@balikesir.edu.tr

Akademik Ünvan Profili : Araş. Gör., Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (1974-1981)

Dr. Araş. Gör., Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (1981-1985)

Yard. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi (1985-1990)

Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi(1991-1996)

Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi(1996-1999)

Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi(1999-...)

Yabancı Dili : İngilizce

Uzmanlık Alanları : Farmakognozi, Bitki kimyası, Bitki anatomisi-morfolojisi

Labiatae familyasından 2 türe adı verilmiştir.

  • Sideritis gülendamii H.Dumat et F.A.Karavelioğulları
  • Nepeta tumeniana

Copepoda sınıfından 1 türe adı verilmiştir.

Taurocletodes tumenae sp.nov.S.Karaytuğ et R.h.Huys

 ÜYELİKLER

Farmasötik Bilimler Derneği

OPTİMA ( Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area)

Doğal Hayatı Koruma Derneği

TEMA

 ÖDÜLLER

 "En iyi poster bildiri" ödülü   24. Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumu (1994)

1999 Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Uluslararası Yayınlardan dolayı Takdir Belgesi

 

Yayınlar :

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

1.       Ziziphora tenuior L., A New Source of Pulegone. Sezik, E., Tümen, G., Başer, K.H.C., Flav. Fragr. J., 6, 101-103, (1991).

2.       The Volatile Constituents of Acinos suaveolens (Sibt. and Smith) G. Donfil Growing in Turkey, Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 3, 191-192, (1991).

3.       Composition of Essential Oil of Ziziphora clinopodioides Lam. Başer, K.H.C., Sezik, E., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 3, 237-239, (1991).

4.       The Volatile Constituents of Satureja cuneifolia Ten. Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 3,365-366 (1991).

5.       The Essential Oil of Origanum minutiflorum O. Schwarz and P.H. Davis. Başer, K.H.C., Tümen, G., Sezik, E., J. Essent. Oil  Res., 3 (6), 345-346, (1991).

6.       The Essential Oil of Satureja parnassica Heldr. & Sart. ex Boiss subsp. sipylea P.H. Davis, Tümen, G., Sezik, E., Başer, K.H.C., Flav. Fragr. J., 7, 43-46 (1992).

7.       Composition of the Essential Oil of Origanum sipyleum of Turkish origin, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., J. Essent. Oil Res., 4, 139-142, (1992).

8.       Antimicrobial Activities of Two Ziziphora Species Growing in Turkey, Fitoterapia, Tümen, G., Ayhan, Z., LXIII (3), 264-266, (1992).

9.       Essential Oils of Thymus cariensis and Thymus haussknechtii, Two Endemic Species in Turkey, Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 4 (6), 659-661, (1992).

10.  Characterization of the Essential Oil of Sideritis dichotoma, Kırımer, N., Başer, K.H.C., Tümen, G., Sezik, E., J. Essent. Oil Res., 4 (6), 641-642, (1992).

11.  Characterization of the Essential Oil of Thymus sibthorpii, Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 4, (3) 303-304, (1992).

12.  Composition of the Essential Oil of Thymus longicaulis C. Presl. var. subisophyllus (Borbas), Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 4 (3), 311-312, (1992).

13.  The Essential Oil of Thymus leucostomus var. argillaceus, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 4 (4), 421-422, (1992).

14.  The Essential Oil of Thymus pectinatus Fisch. et Mey. var pectinatus, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 4 (5), 523-524, (1992).

15.  The Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. Barbata (Boiss et Kotschy) P.H. Davis of Turkish Origin, Kırımer, N., Tümen, G., Başer, K.H.C., Özek, T., J. Essent. Oil Res., 5 (1), 79-80, (1993).

16.  Composition of the Essential Oil of Nepeta racemosa Lam., Başer, K.H.C., Özek, T., Aygül, A., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 5 (3), 215-217, (1993).

17.  Composition of the Essential Oil of Thymus longicaulis C. Presl. subsp. Longicaulis in the Same Population, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., J. Essent. Oil Res., 5 (3), 291-295, (1993).

18.  The Essential Oil of Salvia pomifera L., Başer, K.H.C., Özek, T., Kırımer, N., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 5 (3), 347-348, (1993).

19.  The Essential Oil of Origanum syriacum L. var. bevani (Holmes) Ietswaat, Tümen, G., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res., 5 (3), 315-316, (1993).

20.  Composition of the Essential Oil of Turkish Origanum Species with Commercial Importance, Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., Sezik, E., J. Essent. Oil Res., 5, 619-623, (1993).

21.  Essential Oil Composition of Four Origanum subspecies of Anatolian Origin, Sezik, E., Tümen, G., Kırımer, N., Özek, T., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res., 5 (4), 425-431, (1993).

22.  The Essential Oil of Satureja cilicica P.H. Davis, Kırımer, N., Tümen, G., Özek, T., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res., 5, 547-548, (1993).

23.  The Essential Oil of Sideritis athoa Papanikolau et Kokkini, Özek, T., Başer, K.H.C., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 5 (6), 669-670,(1993).

24.  Composition of the Essential Oil of Origanum majorana L. From Turkey, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 4, 577-579, (1993).

25.  Essential Oil of Micromeria fruticosa subsp. barbata of Turkish Origin. Kırımer, N., Tümen, G., Özek, T., Başer, K.H.C., Acta Horticulturae 333, 239-244, (1993).

26.  The Essential Oil of Cyclotrichium niveum (Boiss) Manden et Scheng., Başer, K.H.C., Sarıkardaşoğlu, S., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 6 (1), 9-12, (1994).

27.  The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 6 (1), 31-36, (1994).

28.  Composition of the Essential Oil of Thymus cilicicus Boiss. et Bal., Tümen, G., Koyuncu, M., Kırımer, N., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res., 6 (1), 97-98, (1994).

29.  The Essential Oil of Origanum solymicum P.H. Davis, Tümen, G., Ermin, N., Özek, T., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res., 6 (5), 503-504, (1994).

30.  The Essential Oil of Sideritis hispida P.H. Davis, An Endemic Species from Turkey, Kırımer, N., Özek, T., Başer, K.H.C., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 6 (4), 435-436, (1994).

31.  Composition of the Essential Oil of Lagoecia cuminoides L. from Turkey, Başer, K.H.C., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 6 (5), 545-546, (1994).

32.  The Essential Oil of  Thymus syriacus Boiss., Tümen, G., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res., 6 (6), 663-664, (1994).

33.  The Composition of Essential Oils from Two Varieties of Thymbra spicata L., Tümen, G., Ermin, N., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res., 6 (5), 463-468, (1994).

34.  The Essential Oil of Origanum hypericifolium O. Schwarz et P.H. Davis, Başer, K.H.C., Ermin, N., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 6, 631-633, (1994).

35.  The Essential Oil of Origanum rotundifolium Davis, Başer, K.H.C., Ermin, N., Özek, T., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 7, 95-96,(1995).

36.  The Essential Oil of Origanum saccatum P.H. Davis, Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N., Özek, T., J. Essent. Oil Res., 7, 175-176, (1995).

37.  Composition of the Essential Oil of Coridothymus capitatus (1.) Reichb. fil. from Turkey, Özek, T., Demirci, F., Başer, K.H.C., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 7, 309-312, (1995).

38.  The Essential Oil of Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus, Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Özek, T., Tümen, G., Akgül, A., J. Essent. Oil Res., 7, 411-413, (1995).

39.  The Essential Oil of Micromeria carminea P.H. Davis, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Özek, T., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 7, 457-458, (1995).

40.  Composition of the Essential Oil of Nepeta viscida Boiss. from Turkey, Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 7, 569-570, (1995).

41.  The Essential Oil of Sideritis amasiaca Bornm., Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N., Ermin, N., J. Essent. Oil Res., 7, 699-700, (1995).

42.  The Essential Oil of Thymus thracicus Velen var. longidens (Velen) Jalas., Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Demirçakmak, B., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 7, 661-662, (1995).

43.  Composition of the Essential Oil of Calamintha incana (Sm.) Boiss. from Turkey, Tümen, G., Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Demirçakmak, B., J. Essent. Oil Res., 7, 679-680, (1995).

44.  Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Tümen, G., Kırımer, N., Başer, K.H.C., Khim., Prir., Soedin, 1, 55-60, (1995).

45.  Carvacrol-rich plants in Turkey, Kırımer, N., Başer, K.H.C., Tümen, G., Khim., Prir., Soedin, 1, 49-55, (1995).

46.  Composition of the Essential Oil of Thymus eigii (M. Zohary et P.H. Davis) Jalas from Turkey, Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., Sezik, E., J. Essent. Oil Res., 8, 85-86, (1996).

47.  The Essential Oil of Satureja spicigera (C. Koch) Boiss. from Turkey, Tümen, G., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res.,8, 57-58 (1996).

48.  The Essential Oil of Origanum laevigatum Boiss, Başer, K.H.C., Özek, T., Kırımer, N., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 8, 185-186 (1996).

49.  The Essential Oil of Origanum micranthum Vogel J. Essent. Oil Res., Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 8, 203-204  (1996).

50.   The Composition of Essential Oils from Three Varieties of Thymus praecox Opiz Growing in Turkey, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Ermin, N., Özek, T., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 8, 319-321 (1996).

51.  Composition of the Essential Oil of Sideritis condensata Boiss. et Heldr., Kırımer, N., Kürkçüoğlu, M, Özek, T., Başer, K.H.C., and Tümen. G., Flav. Fragr. J., 11, 315-320 (1996).

52.  Composition of the Essential Oil of Aloysia triphylla (L' Herit) Britton Grown in Turkey, Özek, T., Kırımer, N., Başer, K.H.C., Tümen, G., J. Essent. Oil Res.,8, 581-583(1996).

53.  The Essential Oil of Cylotrichium origanifolium (Labill.) Manden et scheng from Turkey Başer, K.H.C., Ermin, N., Kürkçüoğlu, M., Özek, T., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 8,569-570 (1996).

54.  The Essential Oil of Thymbra sintenisii Born. et Aznav. subsp. isaurica P.H. Davis, and Origanum leptocladum Boiss., Başer, K.H.C., Ermin, N., Özek, T., Demirçakmak, B., Tümen, G., Duman, H., J. Essent. Oil Res. 8, 675-676 (1996).

55.  The Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. giresunica P.H. Davis, and Sideritis lycia Boiss. et Heldr and Sideritis arguta Boiss. et Heldr., Başer, K.H.C., Kırımer, N., Özek, T., Tümen, G., Karaer, F., J. Essent. Oil Res., 8, 699-701 (1996).

56.  A New Kaurane Diterpene from Sideritis huber-morathii, Başer, K.H.C., Bondi, M.L.,Bruno, M., Kırımer, N., Piozzi, F., Tümen,G., Phytochemistry 43, 1293-95 (1996).

57.  The Essential Oil of Thymus leucostomus Hausskn. et Velen. var. leucostomus, Tümen, G., Ermin, N., Kürkçüoğlu, M., Duman, H., J. Essent. Oil Res., 9, 229-230 (1997).

58.  Composition of the Essential Oils of Thymus atticus and Thymus roegneri from Turkey, Tümen, G., Kırımer, N., Kürkçüoğlu, M., Başer, K.H.C., J. Essent. Oil Res., 9, 473-474 (1997).

59.  The Essential Oil of Sideritis scardica Griseb. subsp. scardica, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Tümen G., J. Essent. Oil Res., 9, 205-207 (1997).

60.   The Essential Oil of Calamintha pamphylica subsp. pamphylica Boiss et Heldr. and subsp. davisii (Ouezel et Contandr.) Davis, Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu,  M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 9, 371-373 (1997).

61.   The Essential Oil of Origanum acutidens (Hand.-Mazz.)lestwaart, Başer, K.H.C., Tümen, G., Duman, H., J. Essent. Oil Res., 9, 90-91 (1997).

62.   The Essential Oil of Thymbra sintenisii Born. et Aznav. subsp.sintenisii , Başer, K.H.C., Özek, T., Ermin, N., Tümen, G., Duman, H., J. Essent. Oil Res., 9, 355-356 (1997).

63.   Composition of the Essential Oils of Origanum haussknechtii Boiss., Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu,  M., Tümen, G., J. Essent. Oil Res., 10, 227-228 (1998).

64.  Pulegone-rich Oils of Turkey, Başer, K.H.C., Kırımer, N.,Tümen, G.,J. Essent. Oil Res., 10, 1-8 (1998).

65.   The Essential Oil of Satureja cuneifolia: A Substitute of Thyme in Turkey,Tümen, G., Kırımer, Ermin, N., Başer, K.H.C., Planta Med., 64, 81-83 (1998).

66.   Composition of the Essential Oil of Salvia cedronella Boiss. From Turkey, Tümen, G., Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Duman, H., J.Essent. Oil Res., 10, 713-715 (1998).  

67.   The Essential Oils of Satureja coerulea Janka and Thymus aznavourii Velen. Tümen, G., Başer, K.H.C., Demirci, B., Ermin, N., Flavour and Fragr., 13, 65-67 (1998).

68.   Composition of The Essential Oils of Thymus pseudopulegiodies Klokov et Des. Shost from Turkey, Başer K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Ermin, N., Tümen, G., Malyer, H., J.Essent Oil Res., 11, 86-88 (1999).

69.  Composition of The Essential Oils of Nepeta trachonitica Post from Turkey, Tümen G., Başer K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Demirci, B., Yıldız, B., J.Essent Oil Res., 11, 21-22 (1999).

70.  The Essential Oil of Acinos suaveolens (SM.) G.Don fil. Acinos arvensis (Lam.) Dandy and Acinos rotundifolius Pers. Growing wild in Turkey, Kaya, A., Başer, K.H.C., Tümen, G., Koca, F., Flavour and Fragr., 14, 60-64 (1999).

71.  Essential Oils of Thymus striatus Vahl var. interrutus Jalas from Turkey, Başer, K.H.C. , Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., J.Essent Oil Res., 11, 253-256 (1999).

72.  Composition of the Essential Oils of Thymus pectinatus Fisch. et Mey. var. pectinatus at Different Stages of vegetation, Başer K.H.C., Demirci, B. Kürkçüoğlu, M., Tümen G., J.Essent. Oil Res., 11,333-334 (1999).

73.  Composition of Essential Oils From Two Endemic Sideritis Species of Turkey, Kırımer, N., Tümen, G., Tabanca, N., Özek, T., Başer, K.H.C., Khim.Prir.Soedin-I, 76-80 (1999).

74.   Composition of Essential Oils Four Endemic Sideritis Species from Turkey, N.Kırımer, N.Tabanca, G.Tümen, K.H.C. Başer, Flavour Fragr. J. 14, 421-425(1999).

75.   The Essential Oil of Thymus zygioides Griseb.var. zygioides from Turkey, K.H.C. Başer, B.Demirci, M.Kürkçüoğlu, G.Tümen, J.Essent Oil Res. 11, 409-410(1999).

76.  Composition of the Essential Oils of Thymus leucostomus Hausskn. Et Velen var. gysaceus Jalas and Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak var. cratericola Jalas, Başer, K.H.C., Tümen, G., Yıldız, B., Özek, T., Kürkçüoğlu, M.,  J.Essent. Oil Res, 11, 776-778(1999).

77.   Topçu, G., Gören, A.C., Yıldız, K., Tümen, G., Ent-Kauren Diterpenes from Sideritis athoa, Natural Product Letters, 14(2), 123-129(1999).

78.  Composition of the Essential Oils of Thymus fallax  Fisch. et Mey. from Turkey; G.Tümen, B.Yılıdız, N.Kırımer, M.Kürkçüoğlu, K.H.C. Başer, J.Essent Oil Res. 11, 489-490(1999).

79.  Topçu, G.- Gören, A.C., Yıldız, K., Tümen, G., Ent-Kauren Diterpenes from Sideritis athoa, Natural Product Letters, 14 (2) 123-129 (1999).

80.  Essential Oils of Annual Sideritis Species growing in Turkey, N.Kırımer, N.Tabanca, T.Özek, G.Tümen, K.H.C. Başer, Pharmaceutical Biology, 38, 106-111(2000).

81.  Composition of the Essential Oil Nepeta fissa  C.A. Meyer, K.H.C. Başer, T.Özek, G.Tümen, B.Yıldız, Z.Bahçecioğlu,  J.Essent Oil Res. 12, 27-28(2000).

82.  Diterpenes from Sideritis trojana and  Sideritis dichotoma, Topcu, G., Gören, A., Kılıç, T., Yıldız, Y.K., Tümen, G., Bodige,S.G., Watson, W.H., Phytoterapia ,1,1-4 (2001).  

83.  Composition of the Essential Oil of Sideritis congesta P.H.Davis et. Hub.-Mor., N.Kırımer, N.Tabanca, K.H.C.Başer, G.Tümen, J.Essent Oil Res., 13, 206-207 (2001).

84.  Diterpens from Sideritis argyrea G.Topçu, A.C.Gören, T.Kılıç, Y.Kemal Yıldız, G.Tümen, Fitoterpia 72, 1-4, (2001).

85.  Composition and Antimicrobial Activity of the Essential oil of Origanum x dolichosiphon P.H.Davis, N.Tabanca, F.Demirci, T.Özek, G.Tümen, K.H.C.Başer, Chemistry of Natural Compounds vol.37(3), (2001)   

86.  Comparative analysis of the Essential Oils of Satureja wiedemaniana (Lallem.) Velen (Labiatae), K.H.C.Başer, G.Tümen, F.Demirci, N.Tabanca, Z. Natur forsch.C., 56 (C) 731-738 (2001).

87.  Composition of the Essential Oil of Nepeta betonicifolia C.A. Meyer from Turkey, Başer, K.H.C., Özek, T., Demirci, B., Tümen, G., J. Essent. Oil Res. 13, 35-36 (2001).  

88.  Composition of the Essential Oil of Salvia aramiensis Rech. Fil. Growing in Turkey, B.Demirci, K.H.C.Başer, G.Tümen, Flavour.Fragr.J. 17,23-25 (2002).

89.  The Essential Oils of two Thymus species of Turkey: T. migricus and T. fedschenkoi var. handelii., K.H.C.Başer, B.Demirci, N.Kırımer, F.Satıl, G.Tümen, Flavour.Fragr.J. 17,41-45 (2002).

90.  Composition of the Essential Oils of Origanum majorana L., and Origanum x majoricum Camb., K.H.C.Başer, N.Tabanca, T.Özek, G.Tümen, J.Essent. Oil Res.,16,248-252(2004)

91.  Composition of the Essential Oils from Five Endemic Sideritis species, N.Kırımer, N.Tabanca, T.Özek, K.H.C.Başer, G.Tümen, H.Duman, J.Essent . Oil Res., (inpress)

92.  Composition of the Essential Oil of Satureja spinosa L., N.Tabanca, M.Kürkçüoğlu, K.H.C.Başer, G.Tümen, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 16,127-128(2004)

93.   Essential Oil Constituents of Satureja boissieri Hausskn.ex Boiss.From Turkey, M.Kürkçüoğlu, G.Tümen, Khim. Prir.Soedin (inpress).

94.  The Essential Oil of Origanum bilgeri P.H. Davis, Başer, K.H.C., Tümen, G., Duman, H., J. Essent. Oil Res., (inpress).

95.  The Essential Oil of Satureja L. Occuring in Turkey, Tümen, G., Kırımer, N., Başer, K.H.C. J. Essent. Oil Res., (inpress).

96.  A Comparative Study of the Essential Oils of the Wild and Cultivated Satureja hortensis, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T.,  Kırımer, N.,J. Essent. Oil Res., (inpress).

97.  Composition of the Essential Oils of Thymus canoviridis Jalas, Başer, K. H. C., Kırımer, N., Tümen. G., Duman, H., J. Essent Oil Res. (inpress).

98.  Composition of the Essential Oil of Myrrhoides nodosa (L.) Cannon from Turkey, Tümen, G., Kürkçüoğlu, M., Demirci, B., Başer, K.H.C., J.Essent. Oil Res. (inpress)

99.  The Essential Oil of Salvia limbata C.A.Meyer Growing in Turkey, Kürkçüoğlu, Demirci, B., Başer, K.H.C., Dirmenci, T., Tümen, G., Özgen, U., J.Essent. Oil Res. (inpress)

100.         Comparative morphological, anatomical, ecological and chemical studies on endemic Satureja parnassica subsp. Sipylea from Turkey. Satıl, F., Tümen, G., Akçelik, A., Başer, K.H.C., , Acta Botanica Croatica, 61(2), 207-220, 2002.

101.         Constituents of the Essential Oil of Ziziphora taurica subsp. cleonioides (Boiss) P.H. Davis Growing in Turkey, Sezik, E., Tümen, G., Journal of  Islamic Academy of Sciences, 3, 113-117, (1990).

102.         .Composition and Antimicrobial Activity of Some Satureja Essential Oils,A.D.Azaz,M.Kürkcüoğlu,F.Satıl,K:H.C.Başer,G.Tümen,J.Agric.Food Chem.,(baskıda)

103.         .PhytochemicalAnalysisofSomeSideritis Turkey

T.Kılıç,Ya.K.Yıldız,A.C.Gören,G.Tümen,and G.Topcu,

104.         Essential Oils of Four Hypericum Species from Turkey

Chemical Natural Product       ..................(2003)

 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

  1. Comparative Morphological and Chemical Studies on Satureja Species From West Anatolia, Başer, K.H.C., G. Tümen, F. Satıl, N. Kırımer, Second Balkan Botanical Congress (SBBC), 14-18 May 2000; İstanbul – Turkey.
  2. The Essential Oil of Turkish Origanum Species: A Treatise, Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N., K.H.C. Başer (Editor), Flavour, Frangrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Vol:2, İstanbul, Turkey, 15-19 October (1995).
  3. Composition of the Essential Oils of Thymus species Growing in Turkey, Tümen, G., Kırımer, N., Başer, K.H.C., 1st Uzbek-Turkish Symposium on the Chemistry of Natural  Compounds, 5-7 October, Tashkent, Uzbekistan (1994).
  4. Carvacrol-rich Plants in Turkey, Kırımer, N., Başer, K.H.C., Tümen, G., 1st Uzbek-Turkish Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 5-7 October, Tashkent, Uzbekistan (1994).
  5. The Essential Oil of Two New Satureja species for Turkey: S. pilosa and S. icarica,Tümen, G., Kırımer, N., Ermin, N., Başer, K.H.C., 2nd Uzbek-Turkish Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 17-22 October, Eskişehir, Turkey (1996).   
  6. The Essential Oil of  Satureja coerulea Janka and Thymus aznavourii Velen,Tümen, G., Başer, K.H.C., Demirçakmak, B., Ermin, N., 2nd Uzbek-Turkish Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 17-22 October, Eskişehir, Turkey (1996).

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 1.      Türkiye'de Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar II. Ziziphora taurica Bieb. subsp. taurica, Sezik, E., Tümen, G., Doğa Bilim Dergisi, C, 8 (1), 98-103, (1984).

2.      Türkiye'de Halk İlacı ve Çay Olarak Kullanılan Bitkilerin Kimyasal Yapısı III. Ziziphora taurica M. Bieb. subsp. taurica J.R. Edmondson'nun Uçucu Yağı, Sezik, E., Tümen, G., Doğa, C, 10, 59-64, (1986).

3.      Vitex agnus-castus L.'nin Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması, Tümen, G., Ayhan, Z., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, V(2), 5-9, (1990).

4. Labiatae Family as Medicinal Plants from Balıkesir District in Turkey, Tümen, G., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi 4 (2), 7-12, (1989).

5. Balıkesir Yöresi Ballarındaki Dominant ve Sekonder Polenler. Çakır, H., Tümen, G., Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilimsel Raporlar Serisi, 16, Bursa (1992

6. The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey, Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Özek, T., Tümen, G., Sezik, E.., Doğa-Tr, J. of Pharmacy, 2, 7-16, (1992).

7. Ticari Önemi Olan Türk Origanum Türlerinin Uçucu Yağları, Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., Sezik, E., TAB Bülteni 10, 28-30, (1994).

8. Two New Taxa For Flora of Turkey, Başer, K.H.C., Tümen, G., Akyalçın, H., Satıl, F., Doğa-J. Botany, 19, 489-490, (1995).

9. Ziziphora clinopodioides Lam. Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, Koca, F., Erken, S., Tümen, G., Başer, K.H.C., Doğa-Tr. J. Botany, 19, 135-144, (1995).

10. Balıkesir Kazdağ Yöresinde Yetişen Sideritis L. Türleri Üzerinde Karyolojik Çalışmalar (S. perfoliata L. S. athoa Papanikolau et Kokkini, S. dichotoma Huter, S. trojana Bornm.), Öz, S. Tümen, G., Malyer, H., OT Sistematik Botanik Dergisi, 2 (2), 73-82 (1995).

11. Balıkesir Kazdağ Yöresinde Yetişen Sideritis L. Türleri Üzerinde Karyolojik Çalışmalar (S. perfoliata L. S. athoa Papanikolau et Kokkini, S. dichotoma Huter, S. trojana Bornm.), Öz, S., Tümen, G., Malyer, H., OT Sistematik Botanik Dergisi 2,2,73-82 (1995).

12. Two New Records for the Flora of Turkey; Satureja icarica P.H.Davis, Satureja pilosa Velen., Tümen, G., Fatıl, F., Duman, H., Başer, K.H.C., Doğa, J.Botany 24,211-214(2000).

13. Morphological and Anatomical Studies on Cyclotrichium origanifolium (Labill.) Maden&Scheng. (Labiatae), ya, A., Satıl, F., Başer, K.H.C., Tümen, G., Tr. J. of Botany, 24,273-278 (2000).

14. Salvia smyrnaea Boiss., Başer, K.H.C., Satıl, F., Tümen, G., The Karaca Arboretum Magazine,5(4);191-192, (2000).

15. Thymus pulvinatus Celak., Başer, K.H.C., Satıl, F., Tümen, G., The Karaca Arboretum Magazine, 6,39-42 (2000).

16. Sideritis athoa Papanikolau et Kokkini, Lamiaceae., K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, The Karaca Arboretum Magazine, 6, 35-38 (2000).

17.  Satı1, F.,Soykan, A., Tümen, G., “Monumental Trees of Turkey: Zeytin Ağacı” The Karaca Arboretum Magazine, 6(4):177-179, (2002).

18.  Soykan, A., Satı1, F., Tümen, G., “Monumental Trees of Balıkesir-I: Koca Çınar” The Karaca Arboretum Magazine (Basımda)

19.  Satıl, F., Dirmenci, T., Tümen, G., The rediscovery of a extinct species: “Satureja coerulea Janka in Velen.” Karaca Arboretum Magazine (Basımda)

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Türkiye'nin İhraç Ettiği ve Edebileceği Uçucu Yağlar, Sezik, E., Tümen, G., Başaran, A., Ersöz, T., V. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara 15-17 Kasım, 1984. Bildiri Kitabı (Ed. E. Sezik, E. Yeşilada) Hacettepe Üniversitesi Yayınları, No:  43046, (1987).

2. Ziziphora taurica ssp. cleonioides'in Uçucu Yağının Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi, Sezik, E., Tümen, G., VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 19-21 Mayıs, İstanbul (1989).

3. Balıkesir ve Merkez Köylerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler, Tümen, G., Sekendiz, O. A., VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 19-21 Mayıs, İstanbul, 1991 Bildiri (Ed. B. Çubukçu, G. Sarıyar, A. Mat) İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3733 (1993). (Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Özet Kitabında yayınlandı 1991).

4. Balıkesir Yöresi Ballarının Antimikrobial ve Antifungal Etkileri, Çakır, H., Tümen, G., Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Genel Biyoloji Bildirileri, 59-64, 18-20 Temmuz, (1990).

5. Halk İlacı Olarak Kullanılan Thymus sibthorpii Bentham, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 16-19 Mayıs, Eskişehir, 1991 Bildiri Kitabı (Ed. K.H.C., Başer) Anadolu Üniversitesi  Yayınları No: 641, (1992).

6. Thymus longicaulis C. Presl. var. subisophyllus (Borbas) Jalas Uçucu Yağının Bileşimi, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., IX. Bitkisel İlaç Hammad-deleri Toplantısı, 16-19 Mayıs, Eskişehir, 1991, Bildiri Kitabı (Ed. K.H.C. Başer) Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 641, (1992).

7. Balıkesir Kazdağ Yöresinde Çay Olarak Kullanılan Bitkiler Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Çalışmalar I. Sideritis perfoliata L., S. athoa Papanikolau & Kokkini, S. dichotoma Huter, Başer, K.H.C., Tümen, G., Çakır, H., Kaya, A., XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, (1993).

8. Türkiye İçin Yeni Bir Tür; Sideritis scardica Griseb. subsp. scardica, Başer, K.H.C., Koca, F., Tümen, G., Akyalçın, H., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994). Bildiri Kitabı; Botanik seksiyonu, Cilt 2, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne (1994)

9. Endemik Bir Tür; Sideritis amasiaca Bornm. "Tosbağa otu", Tümen, G., Akyalçın, H., Çetin, G., Varlı, S.V., Öztürk, M., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994).Bildiri Kitabı; Botanik seksiyonu, Cilt 2, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne (1994)

10. "Balıkesir-Dursunbey Yöresinin Bazı Epifetik Liken Türleri", Çetin, G., Tümen, G., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994). Bildiri Kitabı; Botanik seksiyonu, Cilt 2, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne (1994)

11. "Satureja cuneifolia Türü Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar", Kaya, A., Koca, F., Başer, K.H.C., Tümen, G., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994). Bildiri Kitabı; Botanik seksiyonu, Cilt 2, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne (1994)

12. "Sideritis scardica Griseb. ssp. scardica'nın Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi", Başer, K.H.C., Kırımer, N., Tümen, G., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994). Bildiri Kitabı; Çevre seksiyonu, Cilt 2, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne (1994)

13. "Sideritis amasiaca Bornm. Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi", Başer, K.H.C., Tümen, G., Kırımer, N., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994). Bildiri Kitabı; Çevre seksiyonu, Cilt 3, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne (1994)

14. Türk Sakızı Uçucu Yağının Bileşikleri, Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N., XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs, Ankara, 1994 (Ed. M.Coşkun) Ankara Üniversitesi Yayınları (1995). 

15. Satıl F., Dirmenci T., Tümen, G., Türkiye’deki Satureja L. Türlerinin Ticareti ve Doğadaki Durumu-I, 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir (2002).

 

 

E. Diğer Yayınlar :

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiri Ve Posterler

 1. The Essential Oil of Ziziphora taurica M. Bieb subsp. taurica J.R. Edmonson, Sezik, E., Tümen, G., XIII. International Workshop on Essential Oils, Wüzburg, 7-11 Eylül (1982).  

2. Composition of the Essential Oil of Origanum minutiflarum, Başer, K.H.C., Tümen, G., Sezik, E., 21st International Symposium on Essential Oils, Lahti, Finland, 26-28 July, (1990). 

3. The Essential Oil Composition of Origanum sipyleum Collected four Localities in Turkey, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., 21st International Symposium on Essential Oils, Lahti, Finland, 26-28 July, (1990). 

4. The Volatile Constituents of Ziziphora species Growing in Turkey. Başer, K.H.C., Tümen, G., Sezik, E., Kürkçüoğlu, M., Özek, T., Advances in Labiatae Science, London, 2-5 April, (1991).

5. Essential Oils of Thymus cariensis and Thymus haussknechtii, Two Endemic Species in Turkey, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., 2nd International Symposium on Essential Oils, Sept 11-14, Torino, Italy, (1991).

6. Characterization of the Essential Oil of Sideritis dichotoma, Kırımer, N., Başer, K.H.C., Tümen, G., Sezik, E., 22th International Symposium on Essential Oils, Sept 11-14, Torino, Italy, (1991).

7. Essential Oil of Micromeria fruticosa subsp. barbata of Turkish Origin First World Congress on Medicinal and Aromatic Plants of Human Welfare, Kırımer, N., Tümen, G., Özek, T., Başer, K.H.C., July 19-25, Maastricht, Netherlands, (1992).

8. Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum Species with Commercial Importance 12th International Congress of Flavours, Fragrences and Essential Oils, Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., Sezik, E., October 4-8, Vienna, Austria, (1992). 

9. Essential Oil Composition of four Origanum vulgare subspecies of Anatolian Origin, Sezik, E., Tümen, G., Kırımer, N., Başer, K.H.C., 23rd Internation Symposium on Essential Oils, September 9-12, AYR Scotland, England, (1992).

10. The Essential Oil of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden et Scheng, Başer, K.H.C., Sarıkardaşoğlu, S., Tümen, G., 23rd International  Symposium on Essential Oils, Sept. 9-12, AYR Scotland, England (1992). 

11.The Occurence of Three Chemotypes of Thymus longicaulis C. Presl. subsp. longicaulis in the Same Population, Başer, K.H.C., Özek, T., Kırımer, N., Tümen, G., 23rd International  Symposium on Essential Oils, Sept. 9-12, AYR Scotland, England, (1992).

12. Composition of the Essential Oil of Taurus Cedar Wood Oil (Cedrus libani), (28th ISEO), 1-3 September 1997, Eskişehir, Turkey. 

12. Composition of the Essential Oil of Taurus Cedar Wood Oil (Cedrus libani), Tümen, G., Avcı, S., Özek, T., Başer, K.H.C., 24th International Symposium on Essential Oils, July 21-24, Berlin, Germany (1993).

13. Composition of the Essential Oils of Melissa officinalis Subspecies of Turkey, Tümen, G., Sezik, E., Başer, K.H.C., 24th International Symposium on Essential Oils, July 21-24, Berlin, Germany (1993).

14. Essential Oils of the Five Subspecies of Sideritis libanotica Occuring in Turkey, Tümen, G., Kırımer, N., Başer, K.H.C., 24th International Symposium on Essential Oils, July 2-24, Berlin, Germany (1993).

15. Pulegone-Rich Essential Oils of Turkey, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Tümen, G., 26th International Symposium on Essential Oils, 10-13 September, Hamburg, Germany (1995).

16. Essential Oils of Three Thymus kotschyanus Varieties From Turkey, Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N., 26th International Symposium on Essential Oils, 10-13 September, Hamburg, Germany (1995).

17. The Essential Oils of Turkish Origanum species: A Treatise, Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N., 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, 15-19 October, İstanbul (1995).

18. A comparative Study of the Essential Oils of The Wild and Cultiveted Satureja hortensis, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kırımer, N., 13th International  Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, 15-19 October, İstanbul (1995).

19. The Essential Oil of Satureja cuneifolia: A Substitute of Thyme in Turkey, Tümen, G., Kırımer, N., Ermin, N., Başer, K.H.C., 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, 15-19 October, İstanbul (1995).

20. The Essential Oils of Sideritis species: A Review, Kırımer, N., Kürkçüoğlu, M., Başer, K.H.C., Tümen, G., 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, 15-19 October, İstanbul (1995

21. The Essential Oil of Satureja Occurring in Turkey, Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N.,  27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September, Vienna, Austria (1996).

22.  The Essential Oil Composition of Two Endemic Sideritis Species from Turkey, N.Kırımer, G.Tümen, N.Ermin, K.H.C. Başer, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5), Ankara University, Faculty of Pharmacy, 24-27 June 1997, Ankara.

23.   Composition of the Essential Oils of Thymus pseudopulegioides Klokov et Des.-Shost, K.H.C. Başer, M.Kürkçüoğlu, N.Ermin, G.Tümen, H.Malyer, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5), Ankara University, Faculty of Pharmacy, 24-27 June 1997, Ankara.

 24.  GC/MS Analysis of the Essential Oil of Oriagnum haussknechtii Boiss. an Endemic Species in Turkey, K.H.C. Başer, M.Kürkçüoğlu, G.Tümen, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5), Ankara University, Faculty of Pharmacy, 24-27 June 1997, Ankara.

25.  Composition of the Essential Oil of Nepeta trachonitica Post From Turkey, G.Tümen, K.H.C. Başer, M.Kürkçüoğlu, B.Demirci, B.Yıldız, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5), Ankara University, Faculty of Pharmacy, 24-27 June 1997, Ankara.

26.   The Essential Oils of Thymus species Growing Tharce, G.Tümen, K.H.C. Başer, M.Kürkçüoğlu, T.Özek, 28th International Symposium on Essential Oils (28th ISEO), 1-3 September 1997, Eskişehir, Turkey.

27.  Essential Oils of Annual Sideritis species Growing in Turkey, N.Kırımer, N.Tabanca, T.Özek, G.Tümen, K.H.C. Başer, 28th International Symposium on Essential Oils (28th ISEO), 1-3 September 1997, Eskişehir, Turkey. 

28. Ent-kaurene Diterpenes from Sideritis athoa, Topçu, G., Gören, A.C., Tümen, G., Yıldız, Y.K., 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 5) 24-27, June, Ankara, Turkey (1997).

  29. Composition of the Essential Oils of Origanum X intercedens Rechinger and Its Parents From Turkey, Tümen, G., Kürkçüoğlu, M., Demirci, B., Başer, K.H.C., 29th International Symposium on Essential Oils, Sept. 6-9, Frankfurt (1998).  

  30. Composition of the Essential Oils of Thymus pectinatus var. pectinatus From Turkey During Different States of Development Tümen, G., Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Kırımer, N., 29th International Symposium on Essential Oils, Sept. 6-9, Frankfurt (1998).

  31. Essential Oils of Two Thymus leucotrichus Hal. Species from Turkey, Özek, T., Başer, K.H.C., Tümen, G., Yıldız, B., Bahçecioğlu, Z., XIIth International symposium on Plant Origanated Crude Drugs, May 20-22, Ankara, Turkey (1998).

  32. Composition of the Essential Oil of Nepeta fissa C.A. MEYER, Başer, K.H.C., Özek, T., Yıldız, B., Bahçecioğlu, Z., XIIth International symposium on Plant Origanated Crude Drugs, May 20-22, Ankara, Turkey (1998).

  33. Comparison of the Essential Oil of Origanum majorana L. and Origanum x Majoricum Cambess. Başer, K.H.C., Tabanca, N., Özek, T., Tümen, G., 30th International Symposium on Essential Oils, Sept. 5-8 (1999).

 34. Essential Oils of the Origanum Species of Turkey, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Tümen, G., 30th International Symposium on Essential Oils, Sept. 5-8, Leipzig (1999).

 35. Comparative Morphological and Phytochemical characterization of Salvia cadmica and S.smyrnea, Başer, K.H.C., Demirci, B., Kürkçüoğlu, M., Satıl, F., Tümen, G., 30th International Symposium on Essential Oils, Sept. 5-8, Leipzig (1999).

 36. The Essential Oil of Two Thymus species from Turkey: T.migricus and T.fedtschenkoi var. handelii, Başer, K.H.C., Demirci, B., Kırımer, N., Tümen, G., 30th International Symposium on Essential Oils, Sept. 5-8, Leipzig (1999).

37. The Composition of Essential Oils from Three Endemic Sideritis species, Tabanca, N., Kırımer, N., Özek, T., Başer, K.H.C., Tümen, G., 30th International Symposium on Essential Oils, Sept. 5-8, Leipzig (1999).

38. Seasenal Changes in the Chemical Composition of the Essential Oil of Salvia araminensis Rech. fil. Growing in Turkey, Demirci, B, Başer, K.H.C., Tümen, G., 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-6, June 27-29, Ankara-Turkey (2000).

39. Morphological, Anatomical, Ecological And Chemical Studies On Satureja parnassica subsp. sipylea In Different Localities From Turkey.  K.H.C. Başer, Satıl, F., Tümen, G., Akçelik, A., 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-6, June 27-29, Ankara-Turkey (2000).

40.    Comparative Analysis of the Essential Oils of Satureja wiedemanniana (Lallem). Velen (Labiatae), Başer, K.H.C., Tümen, G., Tabanca, N., 31th International Symposium on Essential Oils, Sept. 6-9, Hamburg (2000).   

41.    Composition of the essential Oil of Myrrhoides nodosa (L.) Canon from Turkey. Tümen, G., Kurkçuoğlu, M., Demirci, M., Başer, K.H.C., 32nd International Symposium on Essential Oils, September 9-12, Wroclaw, Poland, (2001).

42.  Essential Oil Constituents of Satureja aintebensis P.H. Davis From Turkey, Kürkçüoğlu, M., Satıl, F., Tümen, G., Başer, K.H.C., 32nd International Symposium on Essential Oils, September 9-12, Wroclaw, Poland, (2001).

43.  Satıl, F., Dirmenci, T., Tümen, F., Morphological, Anatomical and Chorologic Studies On Satureja coerulea Janka in Velen. VI. Plant Life of Southwest Asia Symposium (6. PLoSWA). 10-14 June , Yüzüncü Yıl University, Van-Turkey(2002)

 

Uluslar Arası Katılımlı Yurtiçi Kongrelerde Sunulan Bildiri Ve Posterler

1.   Harmacognostical Investigations on the Plants Used as Folk Medicine in Turkey-I, Sezik, E., Ezer, N., Tümen, G., The Third International Conference on Islamic Medicine, 28th September, İstanbul, (1984).

2.    Ziziphora taurica subsp. cleonioides Uçucu Yağının Antimikrobial Aktivitesinin  Araştırılması, Tümen, G., Ayhan, Z., Uluslar Arası Katılımlı I Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, Ankara, 21-23, (1989).

3. The Essential Oil of Ziziphora tenuior L., Sezik, E., Tümen, G., Başer, K.H.C., Uluslar Arası Uçucu Yağlar, Parfümeri ve Aromatik Maddeler Konferansı, Antalya, 26-30 Mayıs, (1990). 

4. Composition of the Satureja parnassica Heldr & Sart. ex Boiss. subsp. sipylea P.H. Davis, Tümen, G., Sezik, E., Başer, K.H.C., Uluslar Arası Uçucu Yağlar, Parfümeri ve Aromatik Maddeler Konferansı, Antalya, 26-30 Mayıs, (1990).

5. The Plants in Eskişehir, Bozdağ Area Which are Used as Thymi; Thymus leucostomus var. argillaceus, Thymus pectinatus var. pectinatus, Başer, K.H.C., Tümen, G., Kırımer, N., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Uluslar Arası Katılımı, II. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, 11-14 Haziran, Ankara, (1991).

6. The Comparative Study of the Volatile Oils of Culture and Natural Form of the Bahçe Sateri (Satureja hortensis L.), Tümen, G., Kürkçüoğlu, M., Özek, T., Başer, K.H.C., 3rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 15-18 June, Ankara, Turkey (1993).

7. The Composition of the Volatile Oil of Lippia triphylla (L. Her) O. Kuntze Cultiveted in Turkey, Kırımer, N., Tümen, G., Başer, K.H.C., 3rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 15-18 June, Ankara, Turkey (1993).

8. The Taxonomical, Morphological and Investigations on Naturally Occuring Galanthus species in Balıkesir Region, Temel, M., Tümen, G., Tokur, S., IVth Plant Life of South West Asia Symposium, 21-27 May, İzmir, Turkey (1995).

9. Composition of the Essential Oils of Thymus atticus and Thymus roegneri from Turkey, Tümen, G., Kırımer, N., Kürkçüoğlu, M., Başer, K.H.C., 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27-30 June, Ankara, Turkey (1995).

10. Composition of the Essential Oils of Sideritis congesta, Kırımer, N., Tabanca, N., Tümen, G., Başer, K.H.C., XII th International symposium on Plant Originated Crude Drugs, May 20-22, Ankara, Turkey (1998).

 

Yurtiçi Kongrelerde Sunulan Bildiri Ve Posterler

1. Ziziphora taurica ssp. taurica Uçucu Yağının Kimyasal Yapısı, Sezik, E., Tümen, G., IV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Eskişehir, 27-29 Mayıs, (1992).

2. Türkiye'nin İhraç Ettiği ve Edebileceği Uçucu Yağlar, Sezik, E., Tümen, G., Başaran, A., Ersöz, T., V. Bitkisel İaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara, 15-17 Kasım, (1984) .

3. Ziziphora taurica ssp. cleonioides Uçucu Yağının Gaz Kromotografisi ile İncelenmesi, Sezik, E., Tümen, G., VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul, 19-21 Mayıs, (1989) .

4. Balıkesir ve Merkez Köylerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler, Tümen, G., Sekendiz, O.A., VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul, 19-21 Mayıs, (1989) .

5. Balıkesir Yöresi Ballarının Antimikrobial ve Antifungal Etkileri, Çakır, H., Tümen, G.,  X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum, 18-20 Temmuz (1990) .

6. Halk İlacı Olarak Kullanılan Thymus sibthorpii  Bentham, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 16-19 Mayıs, Eskişehir, (1991).

7. Thymus longicaulis C. Presl. var. subisophyllus (Borbas) Jalas Uçucu Yağının Bileşimi, Başer, K.H.C., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 16-19 Mayıs, Eskişehir, (1991).

8. Balıkesir, Kazdağ Yöresinde Çay Olarak Kullanılan Bitkiler Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Çalışmalar I. Sideritis perfoliata L., Sideritis athoa Papanikolaou & Kokkini, Sideritis dichotoma Huter, Başer, K.H.C., Tümen, G., Çakır, H., Kaya, A., XI. Ulusal Biyoloji Kongresi Kitapçığı, Fırat Üniversitesi, Elazığ, (1993).

9. Thymus Uçucu Yağlarının Bileşimi, Tümen, G., Kırımer, N., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Başer, K.H.C., Uluslararası Katılımlı, X. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-23 Mayıs, İzmir, Türkiye, (1993).

10. Thymbra spicata L'nin İki Varyetesinin Uçucu Yağlarının Bileşimi, Tümen, G., Ermin, N., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Başer, K.H.C., Uluslararası Katılımlı X. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-23 Mayıs, İzmir, Türkiye, (1993).

11. Coridothymus capitatus (L) Reichb. fil. Uçucu Yağının Bileşimi, Özek, T., Demirci, F., Tümen, G., Başer, K.H.C., Uluslararası Katılımlı X. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-23 Mayıs, İzmir, Türkiye, (1993).

12. Türkiye'de Yetişen Bazı Sideritis Türlerinin Uçucu Yağlarının Bileşimi, Kırımer, N., Tümen, G., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Başer, K.H.C., Uluslararası Katılımlı X. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-23 Mayıs, İzmir, Türkiye, (1993).

13. Türkiye İçin Yeni Bir Tür; Sideritis scardica Griseb. subsp. scardica, Başer, K.H.C., Koca, F., Tümen, G., Akyalçın, H., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994).

14. Endemik Bir Tür; Sideritis amasiaca Bornm. "Tosbağa otu", Tümen, G., Akyalçın, H., Çetin, G., Varlı, S.V., Öztürk, M., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994).

15. Balıkesir-Dursunbey Yöresinin Bazı Epifetik Liken Türleri, Çetin, G., Tümen, G., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994).

16. Balıkesir-Değirmenboğazı Ağaçlandırma Alanı Likenleri, Çetin, G., Tümen, G., Öztürk, Ş., Türk, A., Satıl, F., Öztürk, M., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994).

17. Satureja cuneifolia Türü Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar, Kaya, A., Koca, F., Başer, K.H.C., Tümen, G., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994).

18. Sideritis scardica Griseb. ssp. scardica'nın Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi, Başer, K.H.C., Kırımer, N., Tümen, G., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994).

19. Sideritis amasiaca Bornm. Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi, Başer, K.H.C., Tümen, G., Kırımer, N., XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Türkiye, (1994).

20. Türk Sakızı Uçucu Yağının Bileşikleri,  Tümen, G., Başer, K.H.C.,  Kırımer, N., Uluslararası Katılımlı XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs, Ankara, Türkiye, (1996).

21. Brevifilamentum Sectio'sundan Dört Endemik Tür: Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart, Origanum haussknechtii Boiss, Origanum rotundifolium  Boiss ve Origanum leptocladum Boiss Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar, Başer, K.H.C., Tümen, G., Öztürk, M., XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül, İstanbul, Türkiye, (1996).

22.  Bursa Civarında Gülyağı Yetiştiriciliği Hakkında Yeni Gözlemler, Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G., IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, 4-5 Haziran, İstanbul (1998).

23. Sideritis argyrea P.H. Davis Bitkisinin Kimyasal Bileşiklerinin İzolasyon ve Yapı Tayini, Gören, A.C., Kılıç, C., Tümen, G., Topçu, G., XII. Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül, Edirne, (1998).

24. Sideritis sipylea Boiss Bitkisindeki Diterpenik Yapıların İzolasyonu ve Karakterizasyonu, Topçu, G., Kılıç, T., Gören, A.C., Yıldız, Y.K., Tümen, G., XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Samsun, (1999).

25. Salvia euphratica’ nın iki Varyetesinin (var.leiocalycina ve var.euphratica) Uçucu Yağları Üzerinde Çalışmalar, Başer, K.H.C., Demirci, B., Satıl, F., Tümen, G., Yıldız, B., XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Marmara Üniversitesi, İstanbul,  20-22 Eylül (2000). 

26. Duran, A., Satıl, F. Tümen, G.  “Balıkesir Yöresinde Yenen Yabani Meyveler” XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara, Eylül 2000.

27. Arslan, K. Satıl, F. Tümen, G., Başer, K.H.C., “Türkiye İçin Endemik Bir Tür Sideritis vulcanica Hub.-Mor. Üzerinde Morfolojik, Anatomik Ve Korolojik Çalışmalar” XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara, Eylül 2000.

28. Başer, K.H.C., Demirci, B., Satıl, F., Tümen, G., Yıldız, B., “Salvia euphratica’nın iki varyetesinin (var. leiocalycina ve var. euphratica) uçucu yağları üzerinde çalışmalar” XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul, Eylül 2000.

29. Satıl, F., Dirmenci, T., Tümen, G., Türkiye’deki Satureja L. Türlerinin Ticareti ve Doğadaki Durumu-I, 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir (2002).

30. Satıl, F., Dirmenci, T., Tümen, G., Türkiye’de Ticareti Yapılan Satureja L. Türlerinin Doğadaki Durumu-II, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.

31. Kaya, A., Satıl, F., Tümen, G., Başer, K.H.C., Türkiye’de Yeni Bir Endemik Tür: Sideritis Gülendamiae H. Duman & F.A. Karavelioğulları (Labiatae), 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir (2002).

32. Satıl, F., Dirmenci, T., Tümen, G., Türkiye'de Ticareti Yapılan Satureja L. Türlerinin Doğadaki Durumu-II, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.

 

F- Görev Aldığı Projeler

  Bitmiş Olan Projeler

1. Balıkesir ve Merkez Köylerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. (U.Ü. 86-12 No’lu projede proje yürütücüsü olarak 1989'da tamamlandı).

2. Bursa ve Balıkesir Yöresinde Park ve Peysaj Alanlarında Bulunan Ağaç ve Ağaççıkların Önemli Zararlıları ile Bunlara Karşı Alınabilecek Koruma ve Savaş Yöntemleri. (U.Ü. 87/17 nolu proje'de, proje yürütücü yardımcısı olarak O.A. Sekendiz ile 1992'de tamamlandı).

3. Trakya ve Batı Anadolu'da Yetişen Satureja Türlerinin Sistematik Revizyonu ve Uçucu Yağlarının Kimyasal Bileşimlerinin Mukayasesi, (BAÜ. 95/6 nolu projede yürütücü olarak., 1998 Temmuz’ da tamamlandı).   

4.  Balıkesir Kazdağı Yöresinde Yetişen Sideritis Türlerinin Diterpen Bileşikleri Üzerinde Araştırmalar (S. trojana, S. dichotoma, S. athoa), Tübitak Projesi (TBAG-1476 nolu projede, Proje yürütücüsü olarak, 1999 Aralık’ da tamamlandı)

5. “Ticareti Yapılan satureja Türlerinin Doğadaki Durumu”TBAG-ÇSEK-12 (2001)( Proje Yürütücüsü ,Tamamlandı)

 

Devam Etmekte Olan Projeler

1. Türkiye’ de Yetişen Thymus l. (Lamiaceae) Türlerinin Revizyonu ve Türler Üzerinde Sitolojik-Palinolojik-Kimyasal Araştırmalar (TBAG-1715 Proje Yürütücü Yardımcısı olarak).

2. Türkiye’ de Yetişen Nepeta L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik ve Kimyasal Araştırmalar (BAÜ. 99/2 No’lu Projede Proje Yürütücüsü Yardımcısı olarak).   

3. Antalya Yöresinde Yetişen Sideritis Lyca, Sideritis leptoclada Türlerinin Diterpen Bileşikleri Üzerinde Araştırmalar (BAÜ. 200/8 No’ lu Üniversite Projesi, Proje Yürütücü Yardımcısı Olarak) 

4.  Değişik Salvia türlerinden izole edilen polifenol oksidaz enziminin özelliklerinin araştırması (BAÜ. 2000/5 No’ lu projede, Proje Yürütücüsü Yardımcısı olarak) 

5.Buldan (Denizli) Etnobotanik Envanter Çalışması”TÜBİTAK-SBB-3031“(Proje Yürütücü Yardımcısı Olarak)

6.Tümen, G., Satıl, F., Soykan, A., Dirmenci, T., “Kazdağı Milli Parkının Çiçekli Bitkileri ve Fiziksel Ortam” TÜBİTAK-YDABAG Projesi, Proje No: 103Y104, ( Proje Yürütücüsü, Devam ediyor)

Kişisel web sayfası :