YARD. DOÇ. DR. SAKİN VURAL VARLI

Anabilim Dalı : Zooloji

Eğitim : Lisans, Uludağ Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi, 1987.

Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi, 1991.

 

Doktora, Uludağ Üniversitesi, Sistematik zooloji, 1997.

Posta adresi : Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145, Balıkesir/Türkiye.

Telefon : +90 (266) 612 10 00 / 1006

E-mail : svarli@balikesir.edu.tr

Akademik Ünvan Profili : Araş. Gör., Uludağ Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi (1991-1993)

Araş. Gör., Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi (1993-1999)

Yard. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (1999-...)

Yabancı Dili : İngilizce

Uzmanlık Alanları : Sistematik zooloji, Entomoloji

Yayınlar :

    PİŞER, B., Balıkesir İlinde Orman Alanlarındaki Bitkilerde zararlı Phyllobius Germ. (Col.:Curculionidae) Cinsine Bağlı Türleri Üzerinde Sistematik Araştırmalar.” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitiüsü, 2001

     SEVER, A., İstanbul Gazi Osman Paşa Ağaçlandırma Alanında , Kabuk Böceklerine Karşı Ortero ve İpsex Feromonlarını Kullanılması Üzerine Araştırmalar. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitiüsü, 2001

     Yayınları:

1- VARLI, S.V., SEKENDİZ, O.A., " Balıkesir Yöresinde Hayvansal Tütün Zararlıları" Y. Lisans Tezi. U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir (1992) (Yayınlanmamış).

2- TÜMEN, G., AKYALÇIN, H., ÇETİN, G., VARLI, S.V., ÖZTÜRK, M., Endemik Bir Tür; Sideritis amasiaca Bornm. "Tosbaða otu" 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Trakya Üniversitesi , 6-8 Temmuz,  Edirne (1994).

3. SEKENDİZ, O.A., VARLI, S.V., " Balıkesir Yöresinde Hayvansal Tütün Zararlıları" 2. Ulusal Biyoloji Kongresi Trakya Üniversitesi, 6-8 Temmuz, Edirne (1994). 7 s.

4. SEKENDİZ, O.A., ÖZTÜRK, M., İŞBİLİR, A., TURAN, Y., TILDIRIM, O., VARLI, S.V., SATIL, F., "Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sinten)'nin Doğal Yayılış Alanındaki Zararlı Böcek Faunası Üzerinde Çalışmalar. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi İstanbul Üniversitesi, 17-20 Eylül, İstanbul (1996). 12 s.

5. VARLI, S.V., “Balıkesir İlinde Orman Alanlarındaki Bitkilerde zararlı Polydrusus Germ. (Col.:Curculionidae) Türleri Üzerinde Araştırmalar.” Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitiüsü, Doktora Tezi, (Yayınlanmamış) Bursa,(1998)  82 s.

6. SEKENDİZ, O.A., VARLI, S.V., SATIL, F. “Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu,(yayınlanmamış) Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji eğitimi Bölümü, 1998, Balıkesir, (1998) 183 s.

Sekendiz, O.A., Öztürk, M., İşbilir, A.,Yıldırım, O.,Turan,Y.,

7. SEKENDİZ, O., A., ., VARLI, S.V Türkiye’de Çam Kese Böceği Mücadelesi Üzerinde Deneyim ve Düşünceler., Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 24-25 Nisan 2002 Kahramanmaraş, 19-27 s.

8. SEKENDİZ, O.A., VARLI, S.V., SATIL, F., kavakçılık Araştırma Enstitülerin Kuruluşundan Günümüze Kavak Zararlısı Böcek ve Mantarlar, Zirai Karantina ve Kimyasal Savaş Elemanlarına Karşı Direnç Sorunları., Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII. Olağan Kurulu, 8-9 Nisan 2003, İzmit 105-111 s.

9.VARLI, S.V., “Balıkesir İlinde Orman Alanlarındaki Bitkilerde zararlı Polydrusus Germ. (Col.:Curculionidae) Türleri Üzerinde Araştırmalar.”2004 Balıkesir 130 s.

 

Katıldığı Projeler:

1.   SEKENDİZ, O.A., ÖZTÜRK, M., İŞBİLİR, A., TURAN, Y., TILDIRIM, O., VARLI, S.V., SATIL, F., "Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sinten)'nin Doğal Yayılış Alanýndaki Zararlı Böcek Faunası Üzerinde Çalışmalar (Devam ediyor).

2.       VARLI, S.V., “Balıkesir İlinde Orman Alanlarındaki Bitkilerde zararlı Polydrusus Germ. (Col.:Curculionidae) Türleri Üzerinde Araştırmalar.” 1999.

3.       VARLI, S.V., “Manisa, Çanakkale ve Bursa İlinde Orman Alanlarındaki Bitkilerde zararlı” Polydrusus Germ. (Col.:Curculionidae) Türleri Üzerinde Araştırmalar.”

Katılmış Olduğu Bilimsel Toplantılar:

1. 1989 yılında Silivri’de yapılan “VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri” toplantısına dinleyici olarak katılmıştır.

2. 1990 yılında Antalya’da yapılan “International Conferance on Essential Oils for Parfumery and Flovours” toplantısına dinleyici olarak katılmıştır.

3. Edirne’de XII. Ulusal Biyoloji Kongresi (6-8 Temmuz 1994) iki poster ile katılmıştır.

4. 1996 yılında İstanbul’da yapılan XIII. Ulusal Biyoloji Kongresine (17-20 Temmuz 1996) bir bildiri ile katılmıştır.

5. Malatya’da XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi (4-7 Eylül 2002) iki poster ile katılmıştır.

6. Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 24-25 Nisan 2002 Kahramanmaraş, bir bildiri ile katılmıştır.

7. Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII. Olağan Kurulu, 8-9 Nisan 2003, İzmit. Bir tebliğ ile katılmıştır.

 

Kişisel web sayfası :